Arkivat për

IntelliCAD

Softuer CAD IntelliCAD. CAD Alternative

BitCAD, një AutoCAD më i lirë

BitCAD është një nga shumë alternativat që vijnë nga iniciativa IntelliCAD, të cilat ju lejojnë të keni një mjet CAD, ashtu si punon AutoCAD, por me një kosto të ulët. IntelliCAD ishte një organizatë themeluese e Aleancës së Hartimit të Hapur, e krijuar për të promovuar mjedisin e dizajnit të ndihmuar nga kompjuteri, ndikimi më i mirë i të cilit ishte detyrimi i AutoDesk të ...

Kriteret për zgjedhjen e zgjidhjeve GIS / CAD

Sot ishte dita që unë duhej të ekspozoja gjatë kadastrës së pasurive të patundshme të Bolivisë. Lënda ka qenë e orientuar në reflektimin se si të zgjedhim një mjet kompjuterik për një zhvillim gjeomatik. Ky është grafiku që kam përdorur dhe fokusi im ka qenë analiza e kontekstit ku presim ...

Importo tabela Excel në AutoCAD ose Microstation

Unë nuk dua të them importimin e të dhënave hë, kemi folur për atë më parë; Tani po flas për importimin e një tabele të plotë me tekst të rregulluar në qeliza, imazhe të futura dhe karakteristika të veçanta të Excel, me diapazone të fletëve të ndryshme dhe që në të njëjtën kohë mund të azhurnohen në të dy mënyrat. Më parë, për të bërë tabela në AutoCAD ju ...