Arkivat për

Topcon

Lajmet teknologjike në gjeo-inxhinierinë - qershor 2019

  Kadaster dhe KU Leuven do të bashkëpunojnë në zhvillimin e INDE në Shën Lucia Edhe pas shumë përpjekjesh, brenda sektorit publik, përdorimi më i gjerë / i mençur i informacionit gjeohapësinor në qeverisjen e përditshme, politikat publike dhe proceset e vendimmarrjes ka mbetur e kufizuar. Në një përpjekje për të ndihmuar ...