Regjistrimi i ngjarjes

Andean Geomatics 2020

E hënë, Qershor 8, 2020 - E Martë, Qershor 9, 2020

12: 00AM - 12: 00AM

GEOMATICA ANDINA është takimi i profesionistëve që punojnë në anketimin, menaxhimin dhe përpunimin e informacionit gjeografik në Kolumbi dhe rajonin e Andeve. Ky kongres i ndershëm mbledh më shumë se përdorues profesionistë të 500 të sektorit privat dhe publik me kompanitë kryesore të teknologjisë që lidhen me disiplinat e ndryshme brenda Gjeomatics, të tilla si topografia, gjeodezia, ruajtja dhe analizimi i të dhënave gjeohapësinore, hartografia, fotogrametria dhe sistemet e informacionit gjeografik GIS ndër të tjera.

Vendi i ngjarjes


Bogota

Tarifat e ngjarjes

FALAS