Arkivat për

GeoServer

Migrimi i një platforme gjeohapësinore 10 vjet më vonë - Gjeografia e Mikrostacionit - Oracle Spatial

pa pagesë software pronësorë
Kjo është një sfidë e përbashkët për shumë projekte kadastrale ose hartografike, të cilat në periudhën 2000-2010 integruan Gjeografinë e Mikrostacionit si një motor të dhënash hapësinore, duke marrë parasysh arsyet si më poshtë: Menaxhimi i nyjeve të harkut ishte dhe vazhdon të jetë shumë praktik, për projektet kadastrale . DGN është një alternativë tërheqëse, duke marrë parasysh versionin e saj në të njëjtën skedar, ...

OpenGeo Suite: Një shembull i madh i dobësive GIS software menduar modeli OSGeo

QGIS geoserver
Sot, të paktën në mjedisin gjeohapësinor, çdo profesionist me mendje neutrale pranon që softueri me burim të hapur është po aq i pjekur sa programi tregtar, dhe në një farë mënyre më i lartë. Strategjia e standardeve funksionoi shumë mirë. Megjithëse bilanci i tij i azhurnimit është i diskutueshëm përballë energjisë që kërkon ...