Arkivat për

Hartimi i faqes në internet

Geopois.com - isfarë është?

Kohët e fundit kemi biseduar me Javier Gabás Jiménez, Inxhinier i Gjeomatikës dhe Topografisë, Magjistër në Gjeodezi dhe Hartografi - Universiteti Politeknik i Madridit dhe një nga përfaqësuesit e Geopois.com. Ne donim të merrnim nga dora e parë të gjithë informacionin në lidhje me Geopois, i cili filloi të bëhej i njohur që nga viti 2018. Ne filluam me një pyetje të thjeshtë, Çfarë është Geopois.com?