Arkivat për

Kurse konceptesh

Kursi i Gjeologjisë Strukturore

AulaGEO është një propozim që është ndërtuar gjatë viteve, duke ofruar një gamë të gjerë kursesh trajnimi në lidhje me tema të tilla si: Gjeografia, Gjeomatika, Inxhinieria, Ndërtimi, Arkitektura dhe të tjera që synojnë fushën e arteve dixhitale. Këtë vit, hapet një kurs themelor i Gjeologjisë Strukturore në të cilin ...

Kursi BIM - Metodologjia për të koordinuar ndërtimin

Koncepti BIM lindi si një metodologji për standardizimin e të dhënave dhe funksionimin e arkitekturës, inxhinierisë dhe proceseve të ndërtimit. Megjithëse zbatueshmëria e tij shkon përtej këtij ambienti, ndikimi i tij më i madh ka qenë për shkak të nevojës në rritje për transformimin e sektorit të ndërtimit dhe ofertës ekzistuese të ndryshme ...

Kurs i plotë i metodologjisë BIM

Në këtë kurs të avancuar ju tregoj hap pas hapi se si të implementoni metodologjinë BIM në projekte dhe organizata. Përfshirja e moduleve të praktikës ku do të punoni në projekte reale duke përdorur programe Autodesk për të krijuar modele vërtet të dobishme, për të kryer simulime 4D, për të krijuar propozime konceptuale të projektimit, për të prodhuar llogaritjet e sakta metrike për vlerësimet e kostos dhe ...