Arkivat për

Diplomat AulaGEO

Diplomë - Ekspert strukturor i BIM

Ky kurs u drejtohet përdoruesve të interesuar në fushën e dizajnit strukturor, të cilët dëshirojnë të mësojnë mjetet dhe metodat në një mënyrë gjithëpërfshirëse. Gjithashtu për ata që dëshirojnë të plotësojnë njohuritë e tyre, sepse ata pjesërisht zotërojnë një softuer dhe dëshirojnë të mësojnë të koordinojnë modelin strukturor në ciklet e tij të ndryshme të dizajnit, analizës dhe rregullimit të ...

Diploma - Ekspert i Ciklit të Jetës së Produkteve

Ky kurs u drejtohet përdoruesve të interesuar në fushën e dizajnit mekanik, të cilët dëshirojnë të mësojnë mjetet dhe metodat në mënyrë gjithëpërfshirëse. Po kështu për ata që dëshirojnë të plotësojnë njohuritë e tyre, sepse ata zotërojnë pjesërisht një program kompjuterik dhe dëshirojnë të mësojnë të koordinojnë modelin parametrik në ciklet e tij të ndryshme të modelimit, analizës dhe simulimit të ...

Diploma - Ekspert i Operacioneve BIM

Ky kurs u drejtohet përdoruesve të interesuar në fushën e planifikimit të ndërtimit, të cilët dëshirojnë të mësojnë mjetet dhe metodat në një mënyrë gjithëpërfshirëse. Po kështu edhe për ata që dëshirojnë të plotësojnë njohuritë e tyre, sepse ata pjesërisht zotërojnë një program kompjuterik dhe dëshirojnë të mësojnë të koordinojnë projektin me buxhetin në mënyrën e tyre të ndryshme ...

Diploma - Ekspert i punëve civile

Ky kurs u drejtohet përdoruesve të interesuar në fushën e punëve civile, të cilët dëshirojnë të mësojnë mjetet dhe metodat në një mënyrë gjithëpërfshirëse. Po kështu, për ata që dëshirojnë të plotësojnë njohuritë e tyre, sepse ata zotërojnë pjesërisht një softuer dhe dëshirojnë të mësojnë të koordinojnë projektin e punëve civile në ciklet e tyre të ndryshme të blerjes, dizajnit ...

Diploma - Ekspert i punimeve në tokë

Ky kurs u drejtohet përdoruesve të interesuar në fushën e matjes në distancë, të cilët dëshirojnë të mësojnë mjetet dhe metodat në një mënyrë gjithëpërfshirëse. Gjithashtu për ata që dëshirojnë të plotësojnë njohuritë e tyre, sepse ata pjesërisht zotërojnë një softuer dhe dëshirojnë të mësojnë të koordinojnë informacionin territorial me ciklet e tjera të blerjes, analizës dhe asgjësimit të ...

Diplomë - Ekspert gjeohapësinor

Ky kurs u drejtohet përdoruesve të interesuar në fushën e Sistemeve të Informacionit Gjeografik, të cilët dëshirojnë të mësojnë mjetet dhe metodat në një mënyrë gjithëpërfshirëse. Gjithashtu për ata që dëshirojnë të plotësojnë njohuritë e tyre, sepse ata pjesërisht zotërojnë një program kompjuterik dhe dëshirojnë të mësojnë të integrojnë informacionin gjeohapësinor në ciklet e tij të ndryshme të blerjes, analizës dhe ...

Diploma - Ekspert i Modelimit 3D

Ky kurs u drejtohet përdoruesve të interesuar në fushën e modelimit 3D, të cilët dëshirojnë të mësojnë mjetet dhe metodat në një mënyrë gjithëpërfshirëse. Gjithashtu për ata që dëshirojnë të plotësojnë njohuritë e tyre, sepse ata zotërojnë pjesërisht një softuer dhe dëshirojnë të mësojnë të koordinojnë modelin tre-dimensional në ciklet e tij të ndryshme të blerjes, modelimit dhe rregullimit të të dhënave ...

Diploma - Ekspert i Deputetit të BIM-it

Ky kurs u drejtohet përdoruesve të interesuar në fushën e dizajnit elektromekanik, të cilët dëshirojnë të mësojnë mjetet dhe metodat në një mënyrë gjithëpërfshirëse. Gjithashtu për ata që dëshirojnë të plotësojnë njohuritë e tyre, sepse ata pjesërisht zotërojnë një softuer dhe dëshirojnë të mësojnë të koordinojnë modelin strukturor në ciklet e tij të ndryshme të dizajnit, analizës dhe rregullimit të ...